MÜHENDİSLİK

Montaj All Risk sigortası ve İnşaat all risk sigortası ürünlerimizle;

Gerek makinelerin montajı sırasında oluşabilecek, gerekse inşaat sahasına malzeme ve ekipmanların indirildiği ilk andan, yapının teslimine kadar oluşabilecek hasarlar için, Yangın,deprem,hırsızlık,sabotaj,yer kayması,çığ,sel,fırtına,GLHHKNH, 3. Şahıs mali mesuliyet,enkaz kaldırma gibi bir çok riski teminat altına alarak ülkemizin her köşesine rekabetçi ve iddialı çözümler sunuyoruz.

KASKO

Kasko, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı beklenmeyen zararları karşılayan araç sigortalarından biridir. Herhangi bir motorlu taşıtın, sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko poliçesi sadece aracın hasarını karşılamakla kalmaz ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlarda, trafik sigortasının üstünde kalan tazminat tutarlarını karşılar. Ayrıca araçta bulunan sürücü ve yolculara ferdi kaza teminatı da sunmaktadır… Üstelik aracın tamiri esnasında kiralık araç temini, aracın kaza ya da arıza durumunda çekilmesi, anahtar kaybı vb. gibi birçok konuda yardımınıza hızır gibi yetişen “ Asistans hizmeti ” ile birlikte…

TRAFİK

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi esnasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olmuş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılar. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Aracınıza en uygun primlerle trafik sigortası fiyatı sunmak bizim işimiz.

KONUT

Konut sigortası, ister ev sahibi, isterse kiracı olun; sıcacık yuvanızın binası ve eşyalarını kazalara, yangın ve beklenmedik diğer olaylara karşı teminat altına alır. Konut sigortası yaptırarak ev ve içindeki eşyaların yanı sıra evin içinde yaşayanları ve sorumluluklarını da teminat altına almak mümkündür. Yangından, hırsızlığa, kaza sebebiyle elektronik eşyalarınızın kırılmasından, su hasarlarına kadar aklınıza gelebilecek birçok hasarın tek bir poliçeyle 365 gün güvence altına alınacağını unutmayın, hem de çok düşük primlerle!

FERDİ KAZA

Ferdi kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek beklenmeyen ve harici olaylar sonucunda uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ve arzu edilirse asistans hizmetleri tek poliçeyle satın alınabilir. Başınıza gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın, üstelik çok küçük primlerle!..

DASK

Deprem herkesin yaşayabileceği doğal afettir. Ülkemizin deprem kuşağında olması sebebiyle yakın tarihinde yaşadığı acılar hepimizi bu konuda duyarlı ve sorumlu olmaya yöneltmeli, bu poliçeyi yaptırmanın zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Zorunlu deprem sigortası, depremin ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirten limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

SAĞLIK

BİREYSEL SAĞLIK

Sigortalılarına dilediği doktor veya sağlık kurumunda tedavi imkânı sağlayan özel sağlık sigortaları, sigortalının herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda meydana gelebilecek ayakta veya yatarak tedavilerine ilişkin masraflarını karşılamayı taahhüt eder. Üstelik seçilen plana bağlı olarak bunu dünyanın her köşesinde karşılayarak sigortalıyı yüksek meblağlı sigorta giderlerine karşı korur. Unutmayın! Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından indirebilmektedir.

SEYAHAT SAĞLIK

Tatiliniz burnunuzdan gelmesin! Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından vize başvurusu ile beraber zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sağlık sigortası 30.000 Euro/50.000 Dolar'lık sağlık teminatını içermekle kalmıyor, tercih edilen teminatlarla bagajın kaybolmasından, çalınmasına, evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş masrafından, sigortalıya ilaç gönderilmesine kadar birçok asistans hizmetini de beraberinde sunuyor!

TAMAMLAYICI SAĞLIK

SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmek ve sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla sunulan; Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında aktif olarak çalışan ya da emekli bireyleri, eşlerini ve çocuklarını güvence altına alan bir poliçe türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sigortaların SGK vasıtası ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini özel ve genel şartlarda belirtilen şekilde karşılayan bir sigorta ürünüdür.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir. 18 yaşından büyük herkesin sahip olabileceği gönüllülük esasına dayalı “ uzun vadeli ” en güvenli tasarruf çeşitlerinden biridir. Sistem, yasayla düzenlenmiş olup,Hazine Müsteşarlığı ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından denetlenmektedir. Sisteme üye olunduğunda yatırım yaptığınız fonlar Takasbank güvencesinde saklanmaktadır.

NAKLİYAT

Nakliyat sigortası bir malın bir yerden bir başka yere taşınması esnasında oluşabilecek fiziki zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Nakliyat sigortası yaptırarak sadece zarar gören yükün(emtea) bedelini değil bunun yanı sıra navlun, sigorta ücreti, öngörülen kâr vb. gibi bazı gider kalemlerini de güvence altına almak mümkündür.

Talebiniz Alınmıştır.

En Kısa Sürede Tarafınıza Dönüş Yapılacaktır.

Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.

BİZ SİZİ ARAYALIM

ADINIZ SOYADINIZ
TELEFON NUMARANIZ
E-POSTA ADRESİNİZ